Tango leren

Argentijnse tango en Brugge hebben veel gemeen: sierlijkheid, melancholie, ingetogenheid,  passie…

Daarom sloegen enkele Bruggelingen de handen in elkaar om de Argentijnse tango een bijzondere plaats in onze stad te geven. Dit initiatief kreeg in 2008 de naam ‘Pasos de Brujas’.

Veel kans dat ook jij bij ons gefascineerd geraakt door deze ‘betoverende’ tangopasjes. De tango doorgeven, mensen begeesteren en onze passie delen is onze grootste specialiteit.

In onze lessen richten we ons vooral op de sociale tango en gaan we uit van de gesloten abrazo zoals die wordt gedanst in de traditionele tango-dans-salons over de hele wereld.

Ons aanbod is gericht naar elke danser en elk niveau. Bij vragen willen we jou graag helpen om de formule te vinden die het best bij jouw behoeften aansluit.

Starters

“als je kunt stappen, kun je tangodansen”

voor absolute beginner of voor hen die graag de basis willen hernemen. In deze lessen wordt het fundament gelegd, de basistechniek opgebouwd die een tangodanser nodig heeft.

Principiante

“it takes two to tango”

voor cursisten die de startersreeks achter de rug hebben of voor hen die nood hebben aan materiaal waarmee ze op een dansavond aan de slag kunnen.

Echt dansen leer je pas door het te doen. We streven ernaar om onze cursisten zo snel mogelijk op de vloer te krijgen. We bieden hen een basis vocabulaire tango met de focus op de connectie met de tangopartner.

Intermedio

“the tango is about connection and creativity, playing with music, space and each other”.

voor cursisten die de basistechniek onder de knie hebben, die hun dans verder willen verfijnen en nood hebben aan nieuwe uitdagingen.

Avanzado

Buenos Aires op zijn best”

Zelfs een gevorderde danser heeft nood aan verdieping van zijn techniek, aan verfijning van zijn stijl en aan uitbreiding van zijn mogelijkheden.

Wat kan een tangodanser zich nog meer wensen dan les te krijgen van twee specialisten op wereldniveau: Anibal en Valeria; geboren en getogen in BA en bekend om hun pedagogische en enthousiaste manier van lesgeven.

Voor de eerste 3 niveaus bieden wij lessenreeksen aan van 10 lessen van 75 minuten. Voor de avanzados is dit een lessenreeks van 9 van 90 minuten.

Om tango te dansen moet je met twee zijn. Inschrijven per koppel is dus een must.

Tango leren – wekelijks september – december 2017

De lessenreeksen (Starters, Principiante en Intermedio) omvatten 10 lessen van 75 minuten. Het lidgeld bedraagt voor deze reeksen € 100 per persoon.

De lessenreeks Avanzado omvat 9 lessen van 90 minuten. Het lidgeld bedraagt € 120 per persoon.

Elke cursist wordt automatisch lid van ‘Pasos Intiem’. Met deze lidkaart krijg je kortingen op workshops, milongas an andere activiteiten georganiseerd door Pasos de Brujas. De informatie verkrijg je via de gesloten Facebookgroep ‘Pasos-intiem’.

Inschrijvingen lessenreeksen najaar 2017

Om geldig in te schrijven moet je per twee inschrijven - dus ook met de naam op van je danspartner.
Ook jouw danspartner moet zich op dezelfde manier registreren.

Door te registreren word je automatisch lid van 'Pasos-intiem'

Jouw voornaam (verplicht)

Jouw familienaam (verplicht)

Jouw email adres (verplicht)

Jouw mobiele telefoon (verplicht)

Jouw FB-account/adres

Voornaam van jouw partner (verplicht)

Familienaam van jouw partner (verplicht)

Jullie schrijven beiden in voor de volgende lessenreeks (selecteer uit de volgende mogelijkheden) :

Voor de exacte data verwijzen we graag naar onze agenda.

Opmerkingen

Als cursist krijg je op de eerstvolgende les een 'Pasos'-kaart. Met deze kaart krijg je kortingen op workshops en milongas en krijg je clubinformatie via de gesloten Facebookgroep 'Pasos-intiem'.

Wie meer lessen volgt, betaalt minder

Wie zich voor meerdere lessenreeksen inschrijft krijgt een korting van 50% voor de tweede en 75% korting vanaf de derde lessenreeks. Deze korting wordt niet doorgerekend bij de lessenreeks Avanazado.

Hiermee willen we de leiders aanmoedigen om met meerdere dames tangoles te volgen en zich op die manier sneller of beter te bekwamen.